Cyjanotypia Orlik pospolity 30×40 INGARDEN – kolor

450.00 

Prosta roślina, która ma swoją historię, którą ja postanowiłem zapisać w notatniku, na później, żeby przypomnieć sobie, jak było za dawnych czasów, w odległych, zimnych krainach ludzkiego umysłu. Chcesz przeczytać? Bez żadnych liter… Wystarczy spojrzeć.

Technika: Cyjanotypia / złoto / akwarela
Materiał: Leniar 300g
Sygnowany: Tak
Oprawa: Nie / na zamówienie
Liczba kopii: 2 (w tym 1 kolorowana)

1 w magazynie

Opis

Mniejsza grafika cyjanotypowa z serii INGARDEN, poświęconej wybranym roślinom i filozofii Romana Ingardena

Wzór nr. 3 – Orlik pospolity – 1 kolorowana akwarelą

W serii INGARDEN skupiłem się na wybraniu pojedynczych roślin, opisaniu ich charakterystycznych cech i właściwości, czasem nawet banalnych.
Dodatkowo serię połączyłem z filozofią Romana Ingardena – największego polskiego filozofa. Ingarden rozwodził się nad kwestiami, nad którymi każdy z Nas powinien czasem się zastanowić. Pochylił się on głównie nad zagadnieniami ontologicznymi i estetycznymi, ale i idącą za nimi aksjologią. Wartościowanie to jeden z moich największych problemów, w życiu społecznym. Wartościowanie świata, estetyczne grupowanie molekułów i rozdrabnianie boskich atomów, wydaje się być takie odległe, a czy w rzeczywistości nie jest bardzo bliskie?

Prosta roślina, która ma swoją historię, którą ja postanowiłem zapisać w notatniku, na później, żeby przypomnieć sobie, jak było za dawnych czasów, w odległych, zimnych krainach ludzkiego umysłu. Chcesz przeczytać? Bez żadnych liter… Wystarczy spojrzeć.

Technika: Cyjanotypia / złoto / akwarela
Materiał: Leniar 300g
Sygnowany: Tak
Oprawa: Nie / na zamówienie
Liczba kopii: 2 (w tym 1 Biała)

🇬🇧

Smaller cyanotype artwork from the INGARDEN series, dedicated to selected plants and the philosophy of Roman Ingarden

Pattern No. 3 – Lesser spotted eagle – 1 colored with watercolor

In the INGARDEN series, I focused on selecting individual plants, describing their characteristic features and properties, sometimes even banal.
Additionally, I combined the series with the philosophy of Roman Ingarden – the greatest Polish philosopher. Ingarden dwelt on issues that each of us should reflect on from time to time. He focused mainly on ontological and aesthetic issues, but also on the axiology that followed them. Valuation is one of my biggest problems in social life. The valuation of the world, the aesthetic grouping of molecules and the fragmentation of divine atoms seem so distant, and is it really not very close?

A simple plant with a story that I decided to write down in a notebook for later, to remind myself of what it was like in the old days, in the distant, cold lands of the human mind. Do you want to read? Without any letters… Just look.

Technique: Cyanotype / gold / watercolor
Material: Leniar 300g
Signed: Yes
Binding: No / on request
Number of copies: 2 (including 1 white)