Cyjanotypia Multi Culture 50x70cm

800.00 

MULTI CULTURE jest syntezą wszystkiego co kocham: ostrości i łagodności, spokoju i burzy, empirii niesionej na plecach i delikatnej romantyczności.

Technika: Cyjanotypia / Złoto
Materiał: Fabriano grana fina 300g
Sygnowany: Tak
Oprawa: Nie (możliwość oprawienia na zamówienie)
Liczba kopii: 1 (dostępna) / nielimitowana (na zamówienie)

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

Plakat MULTI CULTURE wykonany techniką cyjanotypii.

Prosta jak zwykłem mawiać – syntetyczna konstrukcja to moja ulubiona budowa w plakacie.
Zachęca do zastanowienia się, jest kontrastowa i – nie boję się tego stwierdzenia – banalna.
Sztuka banalna staje się tą najwyższą, tą która zdaje się do niczego nie pasować i odstawać najbardziej.
Seria plakatów „wyposażonych” jedynie w napis, odbijający promienie słońca, ma zaatakować wnętrze pomieszczenia.
Zaatakować jednak raczej delikatnie, w końcu to cyjanotypia, jest łagodna i delikatna.
Gdzie się wpasuje?
Wszędzie… ale najlepiej do surowych wnętrz, do industriali, szarości, błękitów, złota, czy bieli, do prostoty i pustki, która prosi się o wypełnienie.

Technika: Cyjanotypia / Złoto
Materiał: Fabriano grana fina 300g
Sygnowany: Tak
Oprawa: Nie (możliwość oprawienia na zamówienie)
Liczba kopii: 1 (dostępna) / nielimitowana (na zamówienie)

Sygnowany certyfikat autentyczności

🇬🇧

MULTI CULTURE cyanotype poster

Simple as I used to say – synthetic construction is my favorite poster construction.
It encourages reflection, is contrasting and – I am not afraid of this statement – banal.
Banal art becomes the highest art that seems to fit nothing and stand out the most.
A series of posters „equipped” only with an inscription reflecting the sun’s rays, is to attack the interior of the room.
Attack rather gently, after all, it is cyanotype, it is mild and delicate.
Where will it fit?
Everywhere … but the best for raw interiors, industrial, gray, blue, gold or white, for simplicity and emptiness that needs filling.

Technique: Cyanotype / Gold
Material: Fabriano grana fin 300g
Signed: Yes
Binding: No (can be framed on request)
Number of copies: 1 (available) / unlimited (on request)

Signed certificate of authenticity