CYJANOTYPIA BOTANIKA 2021

5,900.00 

Technika: Cyjanotypia / pozłotnictwo / akwarela
Materiał: Fabriano Grana Fina 300g
Sygnowany: Tak
Oprawa: Tak
Seria: Botanika / 2021
Liczba kopii: 1 / A / P
Wymiary: 100x70cm

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

Najważniejszy projekt na dany rok. Dopieszczany przez kilka miesięcy, stanowi moją wielkoformatową wizytówkę. Z założenia zamieszczam na Botanice swój wiersz. W tym roku odnosi się on do moich kojących wyobrażeń o Bałtyckim Morzu, wyczuć w nim można tęsknotę za uciekającą ojczyzną, umieszczoną gdzieś bardzo daleko. Jednak istotny dla mnie był również mimetyzm, w spójnej całości, tekst, to jak jest zbudowany optycznie, stara się naśladować to o czym mówi, to o czym mowa z kolei znaleźć można w kompozycji. Mimetyczne koło kompozycyjne. Botanika jest dla mnie wyjątkowa ze względu na to, że często będzie ona podsumowaniem jakiegoś etapu, najpewniej całego roku. Tym razem podsumowuje bardzo ciężki dla mnie rok 2020, ale i wyjątkowo pracowitą pierwszą połowę 2021 roku. Po skończeniu tej pracy zacząłem się tylko zastanawiać, o czym opowiem za 12 miesięcy.

Na łąkach zielonych odpoczęła
Moja dusza, myśli skłębione
Martwa natura i żywe uczucia
Spotkały się w pozłacanym borze.
Wysuszona trawa wplątała się
W skruszone włosy.
Spotkałem starych przyjaciół nad brzegiem.
Bałtyckie morze obmyło mi stopy.

Technika: Cyjanotypia / pozłotnictwo / akwarela
Materiał: Fabriano Grana Fina 300g
Sygnowany: Tak
Oprawa: Tak
Seria: Botanika / 2021
Liczba kopii: 1 / A / P
Wymiary: 100x70cm

🇬🇧

The most important project for the year. Pampered for several months, it is my large-format showcase. As a rule, I am posting my poem on Botanica. This year it refers to my soothing ideas about the Baltic Sea, you can sense in it a longing for a fleeing homeland, located somewhere far away. However, mimeticism was also important to me, in a coherent whole, the text, how it is optically constructed, tries to imitate what it says, what it is talking about, in the composition. Mimetic compositional circle. Botany is unique to me because it will often be a summary of a certain stage, most likely an entire year. This time it sums up a very hard year for me 2020, but also an extremely busy first half of 2021. After finishing this work, I just started to wonder what I will tell you about in 12 months.

My soul rested in the green meadows,
Cluttered thoughts, still life and vivid feelings,
They met in the gilded forest.
Dried grass tangled up in broken hair.
I met old friends on the shore.
The Baltic Sea washed my feet.

Technique: Cyanotype / gilding / watercolor
Material: Fabriano Grana Fina 300g
Signed: Yes
Binding: Yes
Series: Botany / 2021
Number of copies: 1 / A / P
Dimensions: 100x70cm